Dödsfall.

I en ålder av 34 år avled i morse e. o. tjänstemannen vid riksbankens avdelningskontor härstädes Harald Hallgren.
Karl Harald Hallgren var född i Visby den 10 jan. 1898 och son till numera avlidne skräddaren Emil Hallgren och hans maka, född Johansson. Han avlade studentexamen 1917, hade därefter någon tid plats vid Köpmannabanken i Stockholm samt anställdes år 1919 i riksbankens tjänst. Inom kort drabbades han emellertid av en bröstsjukdom, och under sin tjänstgöringstid i riksbanken har han under längre och kortare perioder åtnjutit tjänstledighet för hälsans vårdande, varför han icke heller kunnat ifrågakomma till ordinarie tjänst. Efter att senast hava åtnjutit halvtannat års tjänstledighet, hade han för avsikt att den 1 dennes inställa gig till tjänstgöring, men måste taga förlängd tjänstledighet. Den närmaste dödsorsaken var nu en blodstörtning.
Den bortgångne var trots sin sjuklighet en synnerligen energisk ung man, mångsidigt intresserad och full av arbetsiver. Han var en tid verksam inom idrottsrörelsen och sekreterare i Visby idrottsförening. Sitt livliga intresse för allmänna frågor och särskilt för internationell politik gav honom anledning att i olika tidningar, i första rummet Gotlands Allehanda, medarbeta genom uppsatser, som förrådde icke blott stor beläsenhet och gott omdöme utan även hans energi att från sjukbädden studera världshändelsernas utveckling.
Närmast sörjande vid båren står den bortgångnes moder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *