De ringmärkta fåglarnas vandringar.

Årets rapporter om ringmärkta fåglar ha varit synnerligen sparsamma, men en del meddelanden om sådana ha dock kommit Gotlands Allehanda till del. Professor L. A. Jägerskiöld i Göteborg har meddelat oss, a tt den fiskmås, som i början av juli infångats vid stranden i Gothem, kort förut (på midsommardagen) blivit ringmärkt vid Botvaldavik, medan den gräsand, som den 1 aug. sköts i Lina myr, såsom unge ringats i samma myr den 18 juni 1931. Båda fåglarna ha ringmärkts av hr Emrik Stenberg, Timans i Hörsne.
En stare, som i juli infångades vid Möllgårds i Hörsne, var märkt i England — vid Great Budworth, Cheshire — den 19 dec. 1931.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *