Burgsvikskuttern slapp bärgarlön.

Rederiet för ångaren »Botilla Russ», som bärgade de skeppsbrutna Burgsvikspojkarna och deras kutter, har genom härvarande tyska konsulat inhämtat närmare underrättelser om vederbörandes ekonomiska förhållanden. Med anledning av de upplysningar, som sålunda erhållits, har rederiet nu meddelat konsulatet, att såväl det självt som befäl och besättning avstå från alla anspråk på den bärgarlön, vartill man eljest varit berättigad. Enligt tysk lag hade hälvten därav tillfallit befäl och besättning, varför rederiet behövt deras bifall innan kravet kunde efterskänkas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *