Bro hushållningsgille

hade i går middag sammankomst i Lokrume kommunalrum under riksdagsman Gunnar Boding ordförandeskap. Därvid omvaldes hr Bodin till gillets ordförande och hr Herman Lötberg, Kaungs, till vice ordförande, båda för tre år. Till lantbruksombud omvaldes nämdeman O. Olsson, Kroks, Till ledamot av gillets styrelse omvaldes hr Adolf Olsson, Nygårds i Fole, med hr Karl Gardell, Björnungs, som suppleant, likaledes omvald. Konsulent B. Ljunggren höll därefter föredrag i mjölkregleringsfrågan. Gillessammankomsten var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 december 1932
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *