Boet efter trädgårdsmästaren Henrik Bittners

avlidna hustru Hilda Bittner har på grund av en denna dag ingiven ansökan blivit vid rådhusrätten i Visby försatt i konkurs, Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren i nämnda stad å rådhusrättens sessiongsal den 22 november 1982 kl. 10 f. m. Bevakningar, i två exemplar, böra vara ingivna eller med posten inkomma till konkursdomaren senast den 30 november 1982. Kungörelser om konkursen skola införas i Gotlands Allehanda.
Visby rådhus den 81 oktober 1932.
Konkursdomaren.
Postadress: Rådhuset, Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 november 1932
N:r 254

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *