Boet efter avlidne

löjtnanten Carl Olof Pettersson i Smiss i Stenkyrka socken har på grund av denna dag ingiven ansökan avträtts till urarva konkurs vid Gotlands morra häradsrätt. Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren i nämnda domsaga å domsagokansliet i Visby den 3 december 1932 kl. 12. Bevakningar böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 28 december 1932. Kungörelser om konkursen skola införas i Gotlands Allehanda. Anmärkningar mot de bevakningar, som bevakats före ovannämnda bevakningstids utgång, må framställas senast den 13 ianuari 1933. Anmärkningsskrift, i två exemplar, ingives eller insändes till konkursdomaren. Under anmärkningstiden bliva bevakningshandlingarna att tillgå å stadsfiskalskontoret i Visby. Förlikvingssammanträde kommer att hållas inför rättens ombudsman i konkursen å nämmda kontor den 27 ianuari 1933 kl. 12. Möjligen återstående tvistefrågor handläggas vid häradsrätten den 13 februari 1933 kl. 10. Konkursdomarens postadress är Vådklockegat. 20 i Visby.
— Visby i Gotlands morra domsagas kansli den 4 november 1932.
Gillis Karlbrink.
Konkursdomare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 november 1932
N:r 257

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *