Biskopsvisitation

förrättades i fredags, lördags och i går i Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda församlingars pastorat.
Inspektionen av församlingarnas skolor gav vid handen, att undervisningan bedrivits på, ett tillfredsställanda sätt och givit ett gott resultat.
Stenkyrka församlings kyrka befanns i tillfredsställande skick. Kyrkogården var värdigt och väl hållen.
Tingstäde kyrka, som under den gångna visitationsperioden varit föremål för en omfattande yttre och inre restaurering, befanns vara i fullt tillfredsställande skick. Centraluppvärmniag hade i samband med restaureringen inlagts i kyrkan, och ny piporgel hade installerats. Kyrkogården, å vilken inga egentliga brister förefunaos, var dock för tillfället ej så omsorgsfullt vårdad som vanligen brukade vara fallet i socknen.
Lummelunda och Martebo församlingars kyrkor befunnos vara i gott stånd. Även respektive kyrkogårdar voro värdigt och väl hållna.
De under resp. församlingars vård och förvaltning stående kassor och fonder gåvo ingen anledning till anmärkning.
I går installerades församlingarnas nye kyrkoherde Gustaf Olofsson av Rundgren, som därvid assisterades av kontraktsprostarna G. Reuser och C. Kihlén, kyrkoherdarna C. Söderberg, K. A. Widegren, E. Gyberg, N. H. Renqvist och G. Sjöberg, t. f. kyrkoherden O. Havren samt kyrkoherde emeritus W. Ljung.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *