Biograferna.

»Här va de skratt» kallas Visbybios Buster Keatonfilm, som vevas fr. o. m. i går afton t. o. m. söndagen. Ret. för sin ringa del skulle vilja kalla filmen » Här va de bus», ty sådana orgier som en storstads busfrön här stölla till får man väl leta efter i filmhistorien hittills. Man skulle kunna beteckna det hela som en »Andesonskans Kalle»-film, fast i åtskilligt större upplaga — efter amerikanska mått m. a. o. — ty mot denna liga av busfrön från storstadens bakgator äro Andesonskans Kalle och hans kumpaner änglar. Att filmen är barnförbjuden är icke att undra på, ty för ynglingar i slyngelåren torde iden vara förebilden för vad allt vad Mare heter, och det som busfrön i allmänhet avse med attributet lattjo är knappast några klemiga och moraliskt tilltålande äventyr. Jag gratulerar alltså Visbybio till att filmen »Här va ide skratt» är barnförbjuden, ty annars torde man kunna förutse, att hållbarheten i tak och väggar finge en alltför stor påfrestning. Det är inte gott att säga, om filmen roar kvinnlig publik, men maskuliner, vilka liksom den gode Buster ha sinne för pojkpsykologiska faktorer torde ha odelat nöje av att se denna de verkliga storstadsbusfrönas film. Såväl brottning som boxning och naturligtvis vanligt slagsmål höra bl. a. till ingredieenserna för att nu ej nämna en kärlekshistoria med Buster som hjälten och Anita Page som hjältinnan.
— Reginabiografens film är en sensation av flygtrics och man har väl näppeligen sett en så grandios flyguppvisning, som denna film innehåller, i varje fall har den aldrig fotograferats på ett så utomordentligt sätt. Man sitter verkligen med hjärtat i halsgrop emellanåt. Ändå är det ingen krigsfilm, utan bara flyguppvisningar. Bakom ligger sedan givetvis ändå en liten filmnovell, dock helt och hållet utan kärleksäventyr — filmen är »härligt kyssfri». Men däremot berättar den om ett utmärkt gott kamratskap mellan de unga flygarna och deras manager och filmen har också fått fram en befriande och hälsosam humor, som bildar en lämplig motvikt mot flygsensationerna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 november 1932
N:r 269

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *