Biograferna.

Visby-Bios nya program, »Lidelsernas stormar, är en kriminalfilm från Ufa med motiv från Berlins undre värld. Handlingen är rik på omväxling och spänning och berättas med en realism, som verkar vederhäftig. En hel del ypperliga typer från förbrytarvärlden dra förbi under handlingens gång, och denna världs speciella vanor, dess primitiva hedersbegrepp och medlemmarnas makabra strävan att verka »borgerliga», dessa typiska drag återges på ett synnerligen livligt och fängslande sätt. Det största intresset tilldrar sig dock filmen genom det spel, som presteras av Emil Jannings och Anna Sten. Jannings roll är som skapad enkom för honom, och han har utformat en typ, som man inte så lätt glömmer. Anna Sten kompletterar honom på ett utmärkt sätt. Hon har fått in mera liv och färg i sitt spel, som förut varit ganska slätstruket. En effektfull fotografering ger denna film ännu ett plus. För dem, som intressera sig för kriminellt betonade filmer, kan »Lidelsernas stormar» ha sitt intresse både vad realistisk och välgjord film beträffar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *