Auktion vid Simunde i Hejde

torsdagen den 5. nästkommande januari klockan 12 på dagen kommer för sterbhusdelägarna ofter änkan Johanna Maria Sigrén att försäljas dels diverse inre lögegendom, dels ock stärbhusets å ofri grund stående boningshus av trä under spåntak, inrett till 2 rum och kök.
Betalning för lösöret skall lämnas vid anfordran eller den 1 april 1933. Inropare av boningshuset skall vid auktionstillfället gälda en femtedel av köpeskillinged. Övriga villkor tillkännagivas vid auktionen.
Klintehamn den 28 dec. 1932.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *