Auktion å fiskevatten

Hos lantbr. Karl Hellgren, L:a Hammars, Kräklingbo, låter deläg. i Bothers hemmans gemensamhetsfiske lördagen den 3 dec. kl. 1 e. m. i ett antal lotter försälja för arrende å viss tid under ovannämda hemman hörande fiskevatten.
Uppgifter om de olika vattenlotternas storlek och omfattning som om betalningsvillkoren lämnas vid auktionstillfället.
Visby den 22 november 1932.
T. Gustavsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *