Auktion

å 25 par obegagnade samt 40 par begagnade fullt brukbara marschskodon kommer att förrättas lördagen den 26 dennes kl. 12,00 vid det s. k. Kajserportsförrå det i Visby.
Till kännedom meddelas:
att försäljningen sker i mindre utrop. (parvis);
att likvid skall erläggas kontant vid utropet;
att försåld vara omedelbart skall avhämtas;
att till försäljning utbjudna skodon finnas till påseende vid auktionsstället efter hänvändelse till förrådsförvaltaren vid A. 7, vilken även lämnar närmare upplysningar.
För försäljningen gälla till efterrättelse i tillämpliga delar bestämmelserna i SF nr 10/1920. Underrättelser för anbudsgivare finnes att tillgå vid militärbefälet, avd. IV.
Visborgs slätt i november 1932.
Militärbefälhavaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *