Att låna bil.

Häromdagen — det var förresten häromnatten — kom det en bil körande i Studentallén. Ombord befunno sig tvenne personer. Nu är det som bekant gott om träd i allén och man får vara försiktig om man skall försöka kryssa mellan raderna. Hur det nu kom sig, var bilen ifråga för bred på den ena sidan, varvid det inte bar sig bättre än att ett träd tog emot. Det blev en bra stöt så där på omkr. 15 km. i tim, — mimimum — med påföljd att fordonet fick sig en knäck och måste till bildoktorn. Poängen i historien är emellertid, att bilen var lånad, och kostnaderna för lagning
uppgingo nu. till c:a 400 kr. Saken har dock uppklarats med ägaren, och då angår det ju i själva verket ingen. Men tänk, om det i stället hade varit någon fotknöl i vägen för bilen, Sådant har hänt…

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *