Armén.

K. m:t har befallt, att militärbefälhavaren på Gotland, översten G. M. Törngren, och chefen för Gotlands artillerikår, överstelöjtnant P. Falk, skola deltaga i den kurs i gasskyddstjänst för regementsofficerare, som under tiden 24—29 april nästa år kommer att anordnas i Stockholm. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *