Arbetslösa i Lärbro socken få kontanthjälp?

Arbetslöshetskommissionen har anvisat Lärbro sockens arbetslöshetskommitté statsbidrag till bedrivande av kontantunderstödsverksamhet för 25 arbetslösa under tiden 14 november i år—18 februari 1933. Bidraget utgår med 50 proc. av kostnaderna för verksamheten. Frågan om förhöjt statsbidrag är beroende av k. m:ts prövning. Författningsenligt kan emellertid verksamheten icke, sågom sockenkommittén begärt, bedrivas uteslutande med statsmedel.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *