Å rättigheten att vid I. 18,

A. 7 och Bevakningsstyrkan i Tingstäde avhämta:
Stallspillning
under tiden 1 januari—31 december 1933 infordrag härmed till den 16 dennes före kl. 12,00 skriftliga förseglade anbud.
Till kännedom meddelas:
att särskilda anoud skola avgivas för de olika truppförbanden;
att priset skall avgivas per häst och tjänstgöringsdag (härvid iakttages att den gödsel som uppkommer vid eventuellt uttagande av ströbäddar icke är föremål för försäljning);
att spillningen skall avhämtas vid I. 18 varannan och vid A. 7 varje dag samt vid Bevakningsstyrkan i Tingstäde å tid, som bestämmes av Blefälhavaren för Bevakningsstyrkan;
att likvid erlägges andra kassadagen i varje månad;
att Militärbefälhavaren förbehåller sig rätt att för Kronans eget behov — därest så erfordras — disponera c:a en månads stallspillning vid I. 18;
att anbuden, som ställas till Militärbefälhavaren på Gotland, Visborgs slätt, skola vara märkta »Anbud å stallspillning»;
att erforderliga upplysningar lärnas å Rt. 1114, Visby;
att anbudsgivare är bunden av sitt anbud till och med den 26 dennes.
För Försäljningen gälla till efterrättelse i tillämpliga delar bestämmelserna i SF .nr 10/1920. Underrättelser för anbudsgivare finnes att tillgå vid Militärbefälet avd. IV.
Visborgs slätt i november 1932.
Militärbefälhavaren.

Gotlands Allehanda
Onsdag den 9 november 1932
N:r 261

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *