Hyllad 70-åring.

På sin 70-årsdag i söndags blev kyrkvärden Axel Segerdahl, St. Tollby i Fole föremål för hjärtliga hyllning är i olika former, allt vittnande om den uppskattning Sjuttioåringen åtnjuter i hemsocknen. Redan tidigt på morgonen uppvaktades jubilaren av kyrko- och skolråden, som genom kyrkvärden P. Fohlin, Kisslings, överlämnade ett cigarrskrin av tenn, fyllt med cigarrer, samt en penninggåva. Av släkt och vänner fick »födelsedagsbarnet» vidare mottag flera silverfat samt en stor tennskål m. m., och under dagens lopp anlände även gratulationer i form av en rik blomsterskörd och telegrafiska Iyckönskningar från minnesgoda vänner. På aftonen voro ett 60-tal personer samlade i jubilarens trevliga hem till samkväm, och sjuttioåringen blev därvid ytterligare hyllad. Bl. a. framförde kyrkoherde Widegren på kyrko- och skolrådets vägnar ett varmt tack till jubilaren för hans mångåriga och intresserade arbete inom de nämda institutionerna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 december 1932
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *