Sydsveriges assuransförening

började i torsdags sitt ordinarie sammanträde på stadshotellet i Landskrona under ordförandeskap af lotsförman F. O. Liljefors. Såsom ombud för Klintehamn och Visby var lotsförman Nils Friberg, härifrån närvärande.
Granskningslängden och styrelsens utredningar genomgingos och tillerkändes därvid för totalförluster: skonertskeppet »Gotland» kr. 9,265:05 och jakten »Ellida» 1,200 kr.
Som ersättning för haverier beviljades följande belopp: skon. »Phoenix» från Visby kr. 82:68, skon. »Heimdal», d:o, kr. 415:98 och gal. »Otto» från Ljugarn kr. 133:68.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *