Större lösöreauktion.

Med anledning af fasta egendomens försäljning samt afflyttning från stället låter direktören Edvard Christiansson genom auktion, som förrättas vid Snögrinda i Klinte socken fredagen den 7 in stundande mars från klockan 10 f. m., försälja hela sitt yttre lösörebo bestående af

Kreatur:
9 st. hästar, däraf ett varmblodigt, med värdebokstafven A. prisbelönt 8-årigt sto, dräktigt efter »Eclaireur», 2 varmblodiga såväl vagns- som arbetshästar, 3 arbetshästar, ett treårigt varmblodigt sto, 2 varmblodiga ungston med fin stamtafla, 12 mjölkkor och 7 st. kvigor af blandad ras, en tjur- och en kvigkalf, 5 st. afvelssuggor af landtras, 23 st. grisar från en månad till fyra månaders ålder.

Maskiner och redskap:
femtedelen i ett Munktells tröskverk med lokomobil, en gröpkvarn metl: franska stenar, själfbindande skördemaskiner i godt stånd, slåttermaskin; 2 radsåningsmaskiner, 2 hästräfsor, hackelsemaskin, kultivatorer, sladdharf, 100-pinnharf, rak- och: krokpinnharfvar; en skumplog, 6 albionplogar, spetsplogar, ringvält, en promenadvagn, en trilla, en lastvagn, en Åstorpgigg, en åkkärra, en vinkelaxelkärra, en bredsläda med älghud, en sparkstötting, arbetsvagnar, kälkar, häckar, stegar, ett par bättre stångselar, flera par arbetsselar, tre enbetsselar, diverse handredskap, magasins- och stallsinventarier; utsädeskorn, ett parti potatis, prof. Woltman, ett större parti foderrotfrukter m. m.
För vederhäftighet kände inropare erhålla räntefritt betalningsanstånd till 1:a instundande oktober; öfriga skola betala kontant eller ställa godkänd borgen, och meddelas öfriga vilkor vid auktionens början.
Klintehamn den 24 febr. 1913.
Efter uppdrag:
M. E. Svallingson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *