Stor auktion

å värdefull lösegendom.
Med anledning utaf fastighetens försäljning och upphörande med jordbruket låter landtbrukaren J. W. Smedberg, Möllbos i Halla, genom offentlig auktion, som onsdagen den 12 dennes med början precis kl. 10 f. m. därstädes förrättas, till den högstbjudande försälja alla sina yttre inventarier, hvaraf må nämnas:

Kör- och åkerbruksredskap:
I större och 1smindre lastvagn, 2 st. bättre slädar, 5 st. grofva arbetsvagnar, 5 par kälkar, 1 kärra, 1 idealhästhacka, kultivator, 1 gödselvattenbing, 1 stubbrytare, 1 cambridge- och 1 slätvält, 3 st. foderhäckar, 3 st. fjäderharfvar, 2 st. krokpinnharfvar, 1 skumplog, 4 st. vändp ogar, 5 st. spetsplogar, mulltösor, sladdar, svänglar, kättingar, handredskap af sågar, yxor, gafftar, tjugor, spett och spadar, selar, däraf 1 par bättre med nickelbeslag, 3 par arbetsselar, 1 enbettssele, I bröstsele.

Maskiner:
1/5 uti lokomobil och tröskverk utan Munktells tillverkning, 1 nästan ny själfbindande skördemaskin, 1 slåttermaskin, 1 sånings-, 1 betfrösånings- och 2 st. hackelsemaskiner 1 hästrätsa.

Kreatur:
2 st. premierade varmblodsston (stambokförda), däraf den ena dräktig, I premieradt ardennersto, 4 st. arbetshästar, 1 betäckningstjur af ren ayrshireras, 22 st. mjölkkor och kvigor, 3 st. svin samt 50 höns.

Diverse:
1 par siktstenar med tillbehör, 3 st. slipstenar, 1 parti redskapsvirke, 1 parti opressadt hö och vårsädeshalm, 2 stackar höstsädeshalm, omkring 2,000 kg. hvete, 2.000 kg. råg, 5.000 kg. hatre m. m.
— Betalningsanstånd lämnas åt fullt vederhäftige inropare till den 1:sta nästkommande september, andra betala kontant eller vid första anfordran.
Kräklingbo och Tings den 3 mars 1913.
Hj. Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *