Skogsauktion å trävaror och ved vid Nors i Gothem.

Tisdagen den 11 dennes förrättas auktion vid Nors i Gothem å 200 tolft. kantsågade bräder, 40 tolft. vrakbräder, flera hundra kbfot fyrkantvirke, 15,000 1:ma takspån, 2,000 2:da takspån, 20—30 kaster tvetved, 25 kaster floved, 1 parti ribb m. m. Auktionen, som tager sin början kl. 11 f. m., hålles på sågplatsen, och lämnas godkände inropare anstånd med betalningen till 1 juli, andra betala vid anfordran.
O. N. SÖDERSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *