Sällskapet D. B. V.

hade sammanträde igår afton. Därvid förelågo åtskilliga framställningar och förslag beträffande sällskapets paviljong och dess uthyrning. Något definitivt beslut med afseende härå fattades emellertid icke, utan sällskapet inskränkte sig till att åt en komité, bestående af bygnadsstyrelsen förstärkt med hrr Carl E. Ekman och Nils Broander, uppdraga att förbereda frågan om paviljongens uthyrande från och med år 1914.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *