Offentlig auktion

Onsdagn den 5 mars från Kl. 11 f. m. låter Arrendatorn J. F. Krysell, Kuse i Westerhejde, i amseende till arrendets upphörande, genom offentlig auktion försälja all yttre- och en del inre lösegendom såsom 1 häst, 1 par oxar, 5 kor, (reaktionsfria) 4 ungnöt och höns, res- och arbetsvagnar, släde, kälkar, vänd- och spetsplogar, harfvar, foderhäckar, sättare, hästräfsa, radsånings-, hackelse-, vind- och slåttermaskiner med skördeapparat, selar, svänglar, decimalvåg, mjölkkärl, hanmdredskap af hvarjehanda slag, något sniekareverktyg, något glas, porslin, träkärl och möbler, 1 parti potatis, hvete, hvetemjöl, , utsädeskorn och hafre samt något hö m! m, Och lemnas åt godkände inropare anstånd med betalningen till den 1:sta nästa september.
Rovalds Eskelhem d. 20 febr. 1913.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *