Kungörelse.

Genom offentlig auktion, som förrättas å Sindarfve i Hemse lördagen den 8 instundande Mars kl. 11 ft. m. Nor hr Lars Duse försälja 10,000 kg. korn, analyseradt till 99 % renket och 98 % grobarhet, 2,000 kg. Östgötavicker, 4,000 kg. hvetemjöl samt 1 parti potatis.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 24 febr. 1913.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *