Kommunala rösträtten.

Regeringen kommer att strax före påskferierna framlägga en omfattande k. proposition, innefattande förslag rörande bolags och juridiska personers rösträtt, rösträttens utöfvande på mer än ett ställe, valhemlighetens bevarande, proportionellt valsätt vid val af kommunalfullmäktige samt om möjligt i samband härmed förslag till den proportionella valmetodens reformering.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *