Genom auktion,

som förrättas å byggmästare Niklas Karlssons sågplats i Alfva lördagen den 15 innevarande mars kl. 11 f. m., försäljas med betalningsanstånd till den 1 nästkommande oktober omkring 300 tolfter, bräder af olika dimensioner, 30,000 takspån, kantribb samt tvet- och spånved.
Hemse den 38 mars 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *