Från sjön

— Skonaren Vulcan af Limhamn, kapten M. Olsson, strandade imåndags afton vid Buskär. Skonaren, som var på väg från Limhamn till Sarpsborg i Norge med last af sten, ämnade på grund af hård västlig vind söka nödhamn å Riföfjorden, men hann ej så långt innan olyckan skedde. Besättsingen 5 man räddades på Buskär, Skonaren har sjunkit. Skeppspapperen räddades delvis, men besättningens tillhörigheter gingo med fartyget till botten. Besättningen har förts till Göteborg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *