Frälsningsarmén, Slite.

Major Nils Granelli
från Stockholm leder möte måndagen den 10 mars kl. 8,30 e. m. Samtidigt hålles soldat- oeh underbefälsinvigning. Intr. 10 öre.
Tisdagen den 11 mars kl. 8,30 e, m. ledes mötet af Adj. Johansson från Stockholms 1:sta kår. Sång och musik. Intr. 10 öre.
Alla äro välkomna!
E. Méehr, kapten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Mars 1913
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *