Förestående schefsskifte vid artillerikåren?

Enligt hvad Gotl. Allehanda från väl underrättadt håll erfarit, är schefsskifte vid Gotlands artillerikår nära förestående. Kårschefen, öfverstelöjtnant C. A. Breitholtz, lär nämligen vara designerad till schef för Norrlands artilleriregemente efter öfverste O. E. Hofstedt, som inom kort afgår. Enligt ett annat rykte skulle öfverstelöjtnant Breitholtz EE van ha goda utsikter att utnämn till schef antingen för BodenKarlsborgs eller Uplands artilleriregemente, där schefbefattningarna snart bli lediga. Vare sig nu den ena eller andra schefsposten kommer att af k. m:t anförtros! åt öfverstelöjtnant B., förestår sålunda schefsskifte vid artillerikåren.
Som öfverstelöjtnant B:z efterträdare nämnes dels majoren vid Norrlands artilleriregemente H. Nordenfelt och dels majoren vid Göta artilleriregemente J. G. G. Améen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *