Folkskolan som gudstjänstlokal.

Kyrkoherde L. J. Åsbergs anhållan att från och med palmsöndagen t. v. så länge arbetet med införande af värmeledning i Stånga kyrka pågår få använda församlingens folkskola invid kyrkan till gudstjänstlokal har af domkapitlet bifallits.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Mars 1913
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *