Femtio år

fyller i morgon f. d. kaptenen i Gotlands infanteriregementes reserv Lennart Olof Johan Hübner.
Han är född i Stockholm och kom efter aflagd mogenhetsexamen i krigstjänst. Sin första officersfullmakt erhöll han 1884, då han blef urderlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente. Han beferdrades här till löjtnant 1898 och till kapten i regementets reserv 1905. H. tog afsked ur krigstjänsten innevarande år och har sedan 1900 varit syssloman vid sjukhuset Eira i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *