Fastighetsauktion

Genom offentlig auktion som förrättas vid Etebols i Lummelunda torsdagen den 13 mars kl. 11 f. m. låter landtbrukare R. Smitterberg försälja: 67/256 mantal Etebols som det nu befinnes med utsådt höstsäde. Egendomen består af omkring 35 tunnland förstklassig åker, och ungefär lika areal hagmark med skog öfver husbehof, 1 stor trädgård med många ädla fruktträd, vatten å gården åretom. Åbygnaderna som äro praktiska och vackert belägna äro nybygda för ungefär 20 år sedan. Tillträde kan ske genast. Hypoteksinteckning underlättar köpet. Betalningsvilkoren, som blifva förmånliga, tillkännagifvas före utropet. Pröfningsrättd förbehålles.
Stenkyrka i februari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *