En åldring

som gått mycket under sin långa lefnad är förre ordinarie postbäraren Carl Johan Carlsson, som imorgon fyller 76 år. På gamla dagar orkar han ju icke längre gå eller springa så långt och så fort som förr i världen, men han hämtar dock fortfarande dagligen Allehanda och bär ut tidningen till kamraterna å försörningsinrättningen Fristad, där postbärare Carlsson nu åtnjuter hem och god vård. För öfrigt vandrar han sin väg ostraffligen fram, nöjd och belåten med tillvaron som en filosof ägnar och anstår.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *