Barnens dag

tycks numera vara ett okändt begrepp Visby. Det är ju rätt länge sedan någon sådan anordnades här, men då det otvfvelaktigt ännu finnes barn i Visby, som skulle behöfva komma i åtnjutande af landsvistelse, hjälp till beklädnad eller dylikt, kunde väl ändå en »Barnens dag» i år ha sitt berättigande.. En sådan festlighet eller någon annan som liknar Barnens dag rycker i alla fall upp staden ur det vanliga hvardagslifvet, Skulle därför icke de, som sist hade Barnens dag om hand, vilja ha godheten utlysa ett möte där frågan finge diskuteras, undrar
T-n

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *