Auktion å spanmål.

Tisdagen den 11 mars kl. 11 f. m. låter herr Å. Andersson, L:a Hästnäs, medelst offentlig auktion ge 2,500 kg. utsädeskorn, hantchen, 12.500 kg. prima hvete, 2,000 kg. baljväxtutsäde, 200 kg.
timotejfrö, 300 tunnor goda matpotatis, 25,000 kg. foderbetor, 25,000 kg. rofvor. Vid samma tillfälle kommer att för annans räkning försäljas följande lösegendom: 1 själfbindare, 1 slåttermaskin med skördeapparat, I Championhästräfsa, 1 radsåningsmaskin, 1 ringvält, 2 st. ställbara slätharfvar, en 3radig hästhacka, 2 st. vändplogar, 1 arbetsvagn.
Godkände köpare erhålla betalningsanstånd till den I sept. d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 28 febr. 1913.
K. JACORSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Mars 1913
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *