Under militära hedersbetygelser

kommer stoftet af volontären K. E. A. Berggren att i morgon eftermiddag föras från Visborgs slätt till hamnen för att med ångf. Hansa på aftonen transporteras till hemorten. Procésstonen afgår från sjukhuset å slätten kl. 4 under befäl af underlöjtnant Möller och en underofficer. Som honnörsvakt har beordrats en trupp (24 man) ur korpral- och volontärrekrytskolorna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *