Wolmar Knut Axel Fellenius.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Stockholm 1876 10/9. Mog.-ex. 94; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 98; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; studieresor i Tyskland o. Frankrike 1902, i Nordamerika 04, till hamnar i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike o. Danmark 06 samt till hamnar i England 07 o. 08. Elev vid järnvägsbyggnader o. järnvägsundersökningar 92-95; afd.-ingeniör vid statsbanan Gellivare-Riksgränsens södra arbetsdistr. 99; första bitr. ingeniör vid Norrköpings stads byggnadskontor 99-03; Hernösands stads byggnadschef o. stadsbygg-mäst. 03-05; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 04; afd.-chef vid Göteborgs hamnstyr. fr. 05; lär. i väg- o. vattenbyggnadskonst vid Chalmers tekn. läroanstalt fr. 06.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *