Waldemar Grandinson.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Stockholm 1867 18/2. Mog.-ex. 86; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 90; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Posthafvande ingeniör vid Norrköpings vattenledning 91-92; bitr. ingeniör i olika väg- o. vattenbyggn.-distr. 93, 95 o. 97; tekn. biträde i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 94-96; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 96; afd.-ingeniör vid Växjö-Tingsryds järnvägsbyggnad s. år o. vid Ramnäs-Kolbäcks järnvägsbyggnad 98; bvrå-ingeniör vid Sthlm-Västerås-Bergslagens järnväg 1900; baningenjör vid sistn. järnväg fr. 01; kapten 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *