Tor Otto Reinhold Nordenstrahl.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Öregrund 1864 27/9. Mog.-ex. 85; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 89. Anst. vid järnvägsundersökningar, vid väg- o. brobyggnader samt vid Värtagasverkets nybyggnad; arbetschef vid vatten- o. afloppsledningsanläggningar i fi. städer; förslagsställare för åtskilliga sådana anläggningar; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 95; ingeniör vid Sthlms vattenledningsverk fr. s. år; brandinspektör vid Sthlms stads brandförsäkringskontor fr. 9S; förste ingeniör vid Sthlms vattenledning fr. 1906; kapten s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *