Sven August Jon Bergelmer.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Jönköping 1872 5/5. Mog.-ex. 90; elev vid Tekn. högskolan 91; afg.-ex. 95; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Underlöjtu. i Fortifik. reserv 96; bitr. ingeniör vid Väg- o. vatten-byggn.-styr. o. vid Järnvägsstyr. 96-97 samt vid kanalundersökningeii Vänern—Kattegat 97-99; afd.-ingeniör vid Sthlm—Nynäs järnvägsbyggnad 99-1901; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 01; arbetschef vid Karlshamns stads vatten- o. afloppsled-ningsbyggnad samt stads- o. hanmingeniör därst. 01-03; tjänstg. i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 03-04; tf. baningeniör vid Statens järnvägar 04 o. ordin, fr. 05.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *