Sten Emil Georg Agardh.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendent.

F. i Stockholm 1850 19/1. Ex. fr. Tekuol. inst. 71 o. fr. Tekn. högskolan 81. Elev vid Statens järnvägsbyggnader 72; uivellör 74; statiousingeniör 79; reg.-intendent vid Lifreg. husarkår (Lifreg. husarer) fr. 88; intendent af i:a kl. vid Int.-kåren 1902.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *