Robert Adolf Ström.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kameralbyrån.
Sekreterare.

F. i Stockholm 1856 11/8. Stud. i Upps. 81; fil. kand. 86. E- o. tjänsteman i Arméförvaltn. s. år; aman. därst. 92; tf. revisor vid Arméförvaltn. intendentsdep. civilbyrå 99 o. ordin. 1900-04; sekreterare därst. 04-07 o. vid Arméförvaltn. civila dep. kameralbyrå fr. 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *