Peter Leonard Schmidt.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Fältveterinärbyrån.
Fältveterinär o. byråchef.

F. i Levene, Skarab. län, 1859 4/5. Mog.-ex. 85; ex. fr. Veterinärinst. 86. Tf. adj. vid Veterinäriurättn. i Skara 80-83; skvadronshästläkare vid Husarreg. Konung Carl XV (Kronprinsens husarreg.) 82; bat.-veterinär vid Skånska dragonreg. 87; reg.-veterinär vid Andra Göta art.-reg. 95 o. vid Lifreg. dragoner fr. 99; veterinär vid Krigsskolan fr. 1905; assistent vid Arrnéförvaltn. intendentsdep. sjukvårdsbyrå 06-07; fältveterinär o. byråchef för Arrnéförvaltn. sjukvårdsstyr. fältveterinärbyrå fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *