Peter Abraham Fredrik Holmquist.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Intendentsdepartementet.
Chef.

F. i Linköping 1847 12/7. Underlöjtn. vid Husar-reg. Carl XV (Kronprinsens husarreg.) 67; löjtn. 79; tf. reg.-intendent vid reg. s. år o. ordin. 81; byråchefsassistent vid Arméförvaltn. intendentsdep. militärbyrå 85; ryttmäst. i armén 90; fältintendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 92; chef för Int.-kårens hufvudstation s. år; fältintendent af i:a kl. 93; major i armén 95; afsked ur armén 97; fältintendent af i:a gr. 98 o. chef för Int.-kårens hufvudstation s. år; öfverfältintendent 1901; generalintendent o. chef för Arméförvaltn. intendentsdep. o. för Int.-kåren fr. 05. L. Kr. V. A. 98.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *