Per Anton Viktor Nettelblad.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Sjukvårdsstyrelsen.
Öfverfältläkare o. chef.

F. i Stockholm 1852 15/9. Stud. i Upps. 70; med. kand. vid Karol. inst. i Sthlm 75; med. lic. därst. 80. Sjukhusläkare vid Allm. garnisonssjukhuset i Sthlm 80-82; andra bat.-läkare vid Husarreg. Konung Carl XV 80-81; läkare vid Art.- o. ingen. högskolan 80-82; andra bat.-läkare vid Värml. fältjäg.-kår 81-83 o. vid Svea lifg. S3-97; reg.-läkare vid Söderm. reg. 97-1900 o. vid Lifreg. dragoner 1900-07; fördeln.-läkare vid 5:e arméfördeln. 1900-07; öfverfältläkare i Fältläk.-kåren 06; tf. öfverfältläkare o. led. i Medicinalstyr. 06-07; chef för Arméförvaltn. sjukvårdsstyr. fr. 08. L. Kr. V. A. 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *