Olof Johan Fridolf Wijnbladh.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Öfverste o. chef.

F. i New York, Nordamerika, 1856 21/9. Elev vid Teknol. inst. (Tekn. högskolan) 75; afg.-ex. 79; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 86. Elev vid Statens järnvägar 79-81; Malm. län hushålln.-sällskaps nivellör för vattenledningar 81-85; utöfvat ingeniörsverksamhet i Östersjöprovinserna 85-86; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 87; tekn. bitr. i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 88-91; distriktsingeniör i Öfre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. 92-98; distriktschef därst. 98-1902; kapt. 95; major 98; tf. byråchef i Väg- o. vattenbyggn.-styr. (föredragande för tekn. ärenden utom sådana som röra ensk. järnvägar) 02 o. ordin. s. år; öfv.-löjtn. s. år; öfverste o. chef för Väg- o. vattenbyggn.-kåren 03 samt öfverdirektör o. chef för Väg- o. vattenbyggn.-styr. fr. s. år; förrättat undersökningar o. uppgjort förslag till väg- o. brobyggnader, järnvägar, kanaler, slussar, flottleder m. m.; Statens kontrollant vid anläggn. af militärvägen Vistträsk—Glommersträsk; arbetschef för ombyggnad af bron öfver Ume älf vid Umeå, för Umeå stads vattenledning, Klabböle vattenkrafts-anläggn. o. vägbyggnad Tärna—Riksgränsen. L,. Kr. V. A. 06.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *