Olof August Åke Tydén.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Vendel, Upps. län, 1870 26/12. Stud. i Upps. 90; elev vid Tekn. högskolan 91; afg.-ex. 96; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. vid Sthlms vattenledning 97; bitr. ingeniör vid Väg-o. vattenbyggn.-styr. 98; afd.-ingeniör vid statsbanan Gellivare-Riksgränsen, norra distr., 98-1901; konstruktör vid Järnvägsstyr. banafd. 02; löjtnant i Väg-o. vattenbyggn.-kåren s. år; tf. baningeniör vid Statens järnvägar 03 o. ordin. fr. 05.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *