Nils Richard Robertsson Ekwall.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Oskarshamn 1873 17/1. Stud. i Upps. 90; jur. fil. ex. 91; elev vid Tekn. högskolan 92; afg.-ex. 96; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 97. Reservunderlöjtn. i Fortifik. reserv 98; bitr. ingeniör i Södra väg- o. vattenbyggn.-distr. 98-1900; arbetsledare vid hamnbyggnad 1900-01; stadsingeniör i Köping 01-02; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 02; bitr. ingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 02-05; ingeniör vid Sthlms stads hamnbyggnader 05-06; tf. distriktsingeniör i Nedre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. fr. 06.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *