Nils Otto Gösta Bruzelius.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Underhållsbyrån.
Tjänstgörande.

F. i Rogslösa, Österg. län, 1880 19/11. Underlöjtn. vid Norra sk. inf.-reg. 1900; adjut. vid i:a arméför-deln. Fördelningsintendentur 03—04; löjtn. 04; underintendent vid Int.-kåren 05; adjut. vid dess hufvudstation s. år; intendent af 2:a kl. s. år; adjut. vid Arniéförvaltn. intendentsdep. militärbyrå 06-08; tjänstgörande vid Arniéförvaltn. intendentsdep. underhållsbyrå fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *