Johan Gustaf Björlin.

Militärbefälhafvare.

F. i Åmål 1845 14/10. Underlöjtn. vid Västgötadals reg. 65; löjtn. i armén 73, i Gen.-staben s. år, vid reg. 74 o. vid Gen.-staben 78; adjut. o. bibliotekarie vid Krigsskolan 73—76; repetitör vid Art.- o. ingeniörhögskolan 78—80; kapt. vid Gen.-staben 79 o. i reg. 85; lär. i krigskonst o. krigshistoria vid Krigshögskolan 82—83; afd.-chef vid Gen.-stabens krigshistor. afd. 82-95; major vid Gen.-staben 88; öfv.-löjtn. 92; militärbefälhafvare på Gotland samt öfverste, med chefs makt o. myndighet, vid Gotl. inf.-reg. 95; gen.-major i armén 1903. Historisk författare. L. Kr. V. A. 81; L- Sk. S. 86. Led af Riksd. i:a k. fr. 95.

Militärbefälet på Gotland,
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *